แอปพลิเคชั่นสำหรับลูกค้า Vitamate-ติดตามข่าวสารจากทางร้าน-สามารถใช้งานบัตรสมาชิกออนไลน์ได้-สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ร้านนำข้อมูลไปปรับปรุงการบริการ-ช่อง......